TR EN

Investment Plan Advisory

“girişimcilik” ve “yenilikçilik” son zamanlarda sıkça duyduğumuz terimlerdir. Girişimci kişi kar amacıyla ürün veya hizmet üretmek amacıyla riski üzerine alan kişidir. Farklı bir fikirle yine kar amacıyla ticaret yapmak ise yenilikçi bir yaklaşımdır.

Bununla beraber 80-90lı yıllarda faaliyete geçmiş aile şirketi şeklinde yönetilen birçok işletme ciddi anlamda kurumsallaşma sorunları yaşamaktadır. İşletmelere küresel pazarda yer alabilmeleri için profesyonel destek gerekmektedir. Bu pazara girmek işletmeniz için gelişen iletişim teknolojileriyle kolay olduğu gibirakipleriniz için de o derece kolaydır. Zamanında ve doğru kararlar vermek gerekmektedir.

ProDrom,

- Yatırıma başlamadan önce işletmeniz için iş fikrinizle ilgili araştırma yapar. Önfizibilite çalışmasıyla size yatırım fikriniz ile ilgili rapor hazırlar,

- Yatırım yapmadan önce mevcut rakipleriniz hakkında çalışma yapar, iş fikrinizin rantabl olup olmadığını tespit eder,

- Mevcut yatırımınızla ilgili olarak işletmenizin kurumsallaştırılması doğrultusunda çalışmalar yapar,

- İşletmeniz için Stratejik Plan çalışması yaparak, kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerinizi belirlemenize yardımcı olur, yıllık bazda planlarla ölçülebilir hedeflerinizi belirler, sürekli iyileştirme prensibiyle işletmenizde yönetilebilir bir KYS sistemi kurar,