TR EN

Project Management & Consulting

 

Proje, başlangıç ve bitiş süresi bilinen, sınırlı bütçe ve insan kaynağıyla belirlenmiş amaçları gerçekleştirerek istenilen hedefe doğru işletilen bir süreçdir. Her projenin bir planlama tasarlanma süreci, ardından uygulamaya geçiş süreci ve kontrol ile birlikte sonuçlanması raporlanması evreleri vardır. Bu döngü her ölçekteki proje için geçerlidir.

Proje yönetimi, tüm bu süreçlerin organizasyonunu içerir.

Görüldüğü üzere bir proje kısıtlı zaman, bütçe ve insan kaynağıyla yürütülmektedir. Zamanın etkili kullanılması hizmet ve ürünün zamanında gerçekleştirilmesi ve pazara hızlı sunulması anlamına gelir.

Günümüzde değişen şartlara en hızlı adapte olabilen işletmeler avantaj elde etmektedir. Projenin başarısı hedeflerin ne düzeyde başarıldığıyla ölçülür.

İşletme tarafından üretilen ürün/hizmet rutinin dışında dinamik bir ürün/hizmet ise proje yönetimi şarttır. Çoklu faaliyetin koordinasyonu gerekiyorsa maliyet ve zaman kısıtı da varsa, projeye ihtiyaç var demektir.

ProDrom, firmanız için yapacağı ihtiyaç analiz çalışmasıyla işletmenizin durumunu tespit eder.

ProDrom, işletmeniz için hazırlanan proje için finansal kaynak araştırması yapar. Ulusal hibe (TKDK, Kalkınma Ajansı, KOSGEB, TÜBİTAK vb.), AB, Dünya Bankası, İslam Kalkınma Bankası vb. kaynakları araştırır.

ProDrom, önceliklerinizi belirler, hazırlanacak projenin amaçlarını ortaya koyar. Proje ekibini oluşturarak, görev tanımlarını, dağılımlarını yapar işletmeniz için projeyi hazırlar.

ProDrom, tüm proje sürecini kendi proje ekibiyle yürütür ve hedeflere ulaşılması için proje süresince işletmenizin çalışanları/üst yönetimi ile birlikte hareket eder.

ProDrom, projenizi raporlayarak hedeflere ulaşma düzeyinizi ölçer.